W obszarze zarządzania energią

Obecnie w ofercie INVENTI S.A. oferuje następujące działania w obszarze zarządzania energią:

  • Identyfikacja klienta,
  • Audyty energetyczne,
  • Działania modernizacyjne.

Rozszerzenie portfela usług w tym zakresie jest jednym z podstawowych założeń strategicznych Spółki, docelowe elementy to przede wszystkim:

  • Rozszerzenie portfela usług w tym zakresie jest jednym z podstawowych założeń strategicznych Spółki, docelowe elementy to przede wszystkim,
  • Zarządzanie energią w grupach bilansujących.

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu. Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy. Firmy zajmujące się handlem energią mogą kupować energię od jej wytwórców i sprzedawać ją klientom finalnym. Ceny i warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię.