Kontrahenci

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z chińskim koncernem energetycznym oraz firmą niemiecką w zakresie:

  • realizacji potencjalnych projektów na bazie umowy EPC (Engineering, Procurement and Construction),
  • utworzenia powiązań kapitałowych,
  • wspólnego finansowania wykonawstwa potencjalnych projektów przez instytucje finansowe współpracujące z w/w potencjalnymi partnerami.

INVENTI S.A. przyjęła strategię bezpiecznego dla Spółki i jej akcjonariuszy rozwoju. W związku z powyższym poszukuje partnerów krajowych jak i zagranicznych, którzy mogliby jednocześnie zaangażować się w rozwój Spółki jako inwestorzy strategiczni. W chwili obecnej zabiega o bliską współpracę z partnerami strategicznymi z branży energetycznej, takimi jak chińska grupa energetyczna, niemiecka firma specjalizującą się w projektach parków wiatrowych oraz polskie firmy.