Cele strategiczne 3x20

  • Uzyskanie i utrzymanie zwrotu zainwestowanego kapitału na poziomie nie mniejszym niż 20% rocznie.
  • Osiągnięcie nie mniej niż 20% oszczędności zużycia energii w ramach tworzonych grup bilansujących.
  • Projektowanie odnawialnych źródeł energii w wykonaniu dyrektyw Unii Europejskiej 3x20.