Bras S.A.

BRAS S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

O nas

INVENTI S.A. świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.

Kontrahenci

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z międzynarodowymi koncenrami energetycznymi.

Cele strategiczne

Działamy w przekonaniu, że satysfakcja oraz zadowolenie naszych klientów stanowią największą wartość naszej firmy, a także są fundamentem sukcesu.

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka realizuje projekty inwestorskie.
Działalność BRAS S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich projektów.

Więcej informacji

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu.
Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy.

Więcej informacji

Doradztwo i consulting prowadzone przez BRAS S.A. są skierowane przede wszystkim do firm z branży energetycznej, takich jak firmy elektroenergetyczne, elektrociepłownie i firmy gazownicze. Obszar ten ma na celu rozwój zatrudnionej kadry pracowniczej oraz managerskiej w zakresie stosowania nowych technologii, procesów prywatyzacyjnych i synergii w zakresie konsolidacji oraz wskazywanie kierunków rozwoju strategicznego.

Więcej informacji

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu
Stark Invest LLC / 23725860 / 46,66%
Pozostali / 27 125 340 akcji / 53,34%
Zarząd

Piotr Klomfas
Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (przemianowanego na mBank) w Bydgoszczy

Rada nadzorcza

Agnieszka Zalewska-Kitka

Prokurent Samoistny Alfa Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

2017 – obecnie Alfa Concept Sp. z o.o. (Poznań)
Spółka zarządzająca nieruchomościami
Prokurent Samoistny, prowadzenie administracji nieruchomości Spółki

2017 – obecnie WW Hotels Sp. z o.o. (Poznań)
Spółka branży nieruchomości i hotelarstwa
Prezes Zarządu / Wspólnik

2016 – obecnie Montemario99 Sp. z o.o. (Poznań)
Spółka zarządzająca nieruchomościami
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

2014 – 2015 Solid Security Sp. z o.o. (Poznań)
Spółka świadcząca usługi ochrony mienia
Kasjer Główny, obsługa kasowo-księgowa spółek grupy kapitałowej,

2000 – 2014 Skystone Capital S.A. obecnie MDI S.A (Poznań / Warszawa)
Spółka giełdowa z sektora finansowego; początkowo działalność leasingowa; następnie inwestycje w OZE; obecnie inwestor rynku nieruchomości i budownictwa.
Kierownik biura obsługi umów i realizacji projektów ; Inspektor ds. księgowości i kadr,
Koordynator działu PR

Wykształcenie
2009 – 2010 Modułowy kurs rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych
księgowych bilansowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

2004 – 2007 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: doradztwo personalno-zawodowe z elementami Public Relations

Paweł Moździerz

- 2013 – obecnie –Elite Circle Group Sp. z o.o , – Członek Zarządu, udziałowiec
- 2012 – 2014 – Standby Crew – właściciel
- 2007 – 2010 – Avionicus Sp. z o.o. – Vice Prezes Zarządu
- 2003 – 2005 – Chatter Polska – właściciel
Wykształcenie – techniczne ( Administrator sieci komputerowych )

Mateusz Rutnicki

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera
ukończone studium zarządzania i obrotu nieruchomościami
ukończone studium rzeczoznawcy majątkowego
Doświadczenie zawodowe ;
- zajmowanie się planowaniem i strategią sprzedaży w Firmie Drowenta – produkcja wyrobów i stolarki drewnianej
- dyrektor do spraw koordynacji sprzedaży i eksportu towarów w firmie Inex Warszawa
- obecnie zajmowane stanowisko kierownik budowy w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Jerzy Górny
Wykształcenie –wyższe

Tomasz Korczak

Dyrektor ds. Inwestycji w firmie PHU „Hala Strzegomska”
Zarządzanie hotelem „Hotel & Medi-SPA Biały Kamień”. Od początku – odpowiedzialny za nadzór i realizację budowy hotelu w Świeradowie-Zdroju pod kątem technicznym i organizacyjnym.
Prezes zarządu TEK Inkubator Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. (spółka celowa do realizacji budowy i zarządzania budynkiem Usługowo-Handlowo-Biurowym we Wrocławiu przy centrum handlowym HALE Strzegomskie)
Prezes Zarządu 3K Domy Socjalne i Pensjonaty Seniora Sp. Z.o.o. (realizacja inwestycji w Apartamenty Senioralne w Kowarach/k. Karpacza ; w Świeradowie Zdroju oraz Wrocławiu)
Wykształcenie
Wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Radosław Graboś

Radosław Graboś jest doradcą podatkowym, absolwentem Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz abiturientem Europejskiej Akademii Dyplomacji, jak również uczestnikiem studiów podyplomowych LLM in Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach audytorskich, z tzw. „wielkiej czwórki”, krajowych firmach konsultingowych oraz renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych – krajowych, jak i międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Strefa inwestora

Aktualności

Raporty bieżące EBI

Raporty okresowe EBI

Raporty ESPI